5 frågor till Jonas Frisén, professor i stamcellsforskning vid Karolinska Institutet.

2019-12-03 | Arbetsmiljö
En tupplur om dagen kan göra underverk! Bonzun fick möjlighet att ställa fem frågor till Jonas Frisén som är en internationellt erkänd forskare vid institutionen för cell- och molekylärbiologi på Karolinska Institutet. Jonas Frisén forskar framförallt på nybildning av celler i nervsystemet. Genombrottet kom då han i slutet av 90-talet såg att stamceller bildas i den vuxna mänskliga hjärnan.

Du leder ett stort forskarteam på Karolinska. Ni har höga krav på att bevisa framgång och löpande rapportering för att kunna få nya medel till er forskning. Hur arbetar ni med att förebygga stressrelaterad ohälsa på arbetsplatsen?

Vi försöker se till att avgränsa arbetsbördan genom att fokusera på kärnuppgifterna och minimera annat. Vi jobbar tillsammans med att skapa en positiv arbetsmiljö och hantera alla eventuella konflikter i sin linda. Konflikter kan vara en stor stressfaktor.

Är det skillnad, tror du, att arbeta med förebyggande hälso-åtgärder på en arbetsplats där man har stor kunskap om hur kroppen fungerar (t ex sjukvården) än om den kunskapen inte finns?

Det är nog mindre skillnad än man skulle kunna tro. Även om det finns mer kunskap så är vi alla individer med våra olika typer av känsligheter.

Ert team har forskat mycket på nervcellsnybildningen i den mänskliga hjärnan som är viktigt för t ex minnet.  Just minnesförluster är ett ganska vanligt symptom för personer som levt med långvarig stress; hur hänger det ihop?

Det är väldigt svårt att studera vilken betydelse nya nervceller har hos människa. Vi vet mycket mer om det från försöksdjur, vilka används som en modell för att försöka förstå hur det fungerar hos människa. Nervcellsnybildning har betydelse för minnet hos försöksdjur. Stress minskar nervcellsnybildningen i den vuxna hjärnan hos försöksdjur, och det är möjligt att det är likadant hos människa.

Har du några reflektioner över hur den ökade stressen hos så många människor kommer att påverka vårt samhälle i det längre perspektivet?

Jag är en evig optimist som tror att vi kommer att lära oss att hantera nya utmaningar.

Hur gör du själv för att hitta balans och återhämtning mellan alla dina åtaganden privat och professionellt?

Jag vet ganska väl vilka situationer som gör mig stressad, vilket framför allt är när andra väntar på att jag ska göra något för att de komma vidare i sina jobb. Genom en kombination av att försöka planera bort den sortens situationer och att prioritera dem när de väl dyker upp så minskar min stress. Jag tycker också att en tupplur på dagen är väldigt välgörande!

Är du nyfiken att läsa mer om Jonas forskning kan du göra det här:  http://www.frisenlab.org

[addtoany]