5 frågor till en talangaccelerator för ledarskap

Jan Blomström är affärspsykolog och grundare av Prolead Academy AB, som arbetar med chefer, ledare och medarbetare inom arbetslivets psykologi. Genom att förena kunskap om mänskligt beteende med ett tydligt fokus på den effekt som uppnås vill Prolead talangaccelerera för Sveriges arbetsliv. En bärande idé som även syns i bolagets logotype.  Blomström själv är utbildad psykolog vid universiteten i Oslo och Bergen och är idag affärspsykolog, leg. psykolog, organisationspsykolog samt specialist i klinisk neuropsykologi.  Bonzun har träffat Jan för att ställa 5 frågor, en intervjuserie där Bonzun möter människor från olika branscher för att lära sig mer om hälsa, arbetsmiljö och stress.  

1.    På Prolead Academy pratar ni om det ni kallar beyond leadership, förklara vad det betyder?

Vi tröttade på allt fokus på hur man ska göra som chef och ledare. Istället ville vi lyfta fram vår kärlek till den effekt som uppnås av ett riktigt bra ledarskap. Så beyond leadership är egentligen en framåtsyftande attityd som visar på effekten av ett hållbart sätt att vara för att inspirera andra till utveckling mot uppsatta mål.

2.   Förutsättningarna för att driva ett effektivt ledarskap har ändrats i och med den stora andelen hemarbetande. Vilka är de största förändringarna som du ser det och vilka utmaningar medför det?

Som jag ser det är det framförallt tre utmaningar man som ledare behöver möta upp. För det första handlar det om att få varje medarbetare att känna sig sedda och bekräftade även om de arbetar hemma. Sedan behöver man skapa förutsättningar för dialog och samsyn kring hur man nyttjar de resurser man har mot de uppsatta målen. Och för det tredje behövs transparens och insyn i hur man har det där hemma, något vi bl.a. arbetar mycket med genom puls-baserade verktyg. Målet är inte att ha kontroll på sina medarbetare därhemma. Målet är att ha koll på att de själva har kontroll.

3.    Vilken betydelse har egentligen ledarskapet i en organisation när det gäller stress och effektivitet i ett företag?

Oerhört central roll, men ofta från ett annat perspektiv än man först tänker. Det är inte ledningen som ska ta bort min stress. Ledningen ska däremot tydligt förvänta sig att, eller beställa från mig att jag (och mina kollegor) riktar fokus, undviker icke-frågor och hittar en hållbar stressnivå i min arbetssituation. Där kommer sen ledaren in som en central part i förhandlingen om att skapa förutsättningarna för den hållbara stressnivån. Det är först då det blir två parter i dansen. Här tänker vi ofta fel idag, när medarbetare träs på en offerkofta, blir satta på läktaren medan ledningen ska fixa stressen. Något som nästan aldrig lyckas.

Sen har givetvis ledningen en viktig roll när det gäller organisatorisk stress med struktur, tydlighet osv. Men även här behöver medarbetarna vara en kravställare, en part i frågan, det är deras gemensamma hälsa det handlar om.

4.    Ert företag Prolead har en väldigt speciell logotype; berätta om den och varför innebörden är viktigt?

Med vår grafiska logo ville vi återspegla vårt affärspsykologiska DNA genom att fusionera psykologi (psi-tecknet Ψ som internationellt används som symbol för psykologisk kunskap) med business (euro-tecknet € symboliserar business och effekt). Dessutom framhäver den fokus och humanistisk omtanke, med centrumpunkten och de omslutande armarna.

5.    Du är både välutbildad och en mycket anlitad person professionellt; hur gör du själv för att hitta tid för återhämtning och vad är ditt bästa avstressningstips?

För 7 år sedan flyttade jag till Gotland, en ö där man måste älska att vara med sig själv 9 månader per år. Bor vid havet och tar ofta promenader utefter vattnet, gärna när det stormar. Eller så tar jag bara en tur med motorcykeln och låter tankarna fara fritt.

Faktum är att vi har ett Proleadljus, som jag tror kan vara vårat allra bästa ledarskapsverktyg. Tänd ljuset, titta in i lågan och låt tankarna vandra fritt och bara TOMGLO. För det är i OFF-läge vi associerar, gör nya kopplingar och laddar kraft tillrett vi presterar i ON-läget.

 

Läs mer om Jan Blomström som talangaccelerator och företaget Prolead

Här kan du läsa mer om Bonzuns erbjudande under Covid-19

[addtoany]