5 frågor till en Relationista

Annmarie Palm är utbildad journalist, kommunikationsstrateg och driver företaget Relationista AB. Hon har i hela sitt yrkesliv haft fokus på god kommunikation och hjälper nu företag med deras affärsmässiga uppförande kopplat till bolagets värdegrund; sk business behavior. Vett och etikett i arbetslivet har enligt Annmarie en direkt påverkan på ett företags lönsamhet och påverkar definitivt graden av skadlig stress på våra arbetsplatser. Bonzuns 5 frågor går denna gång till en sann "Relationista".

Varför är det så viktigt att förstå och agera med vett och etikett i arbetslivet?

För att vi ofta i samband med stress och uppkomna jargonger på jobbet inte alltid behandlar varandra med den respekt som alla förtjänar. Viktigt att komma ihåg i detta sammanhang är att ett taskigt bemötande som några bara låter passera, utan att ta illa vid sig, kan uppfattas som kränkande av andra.

Det är därför som det är så viktigt att vi inte bara sätter upp en intern och extern bemötandepolicy kopplat till verksamhetens värdegrund utan att vi också ser till att den praktiseras i vardagen.

Som ett första steg handlar det om att börja prata om vad som är viktigt på den egna arbetsplatsen.

Vad innebär ett gott uppförande, vett och etikett för er? Och hur reagerar var och en på olika beteenden.

Tror du att ett gott affärsmässigt uppförande kan påverka skadlig stress i ett företag? Varför?

Ja det tror jag verkligen. Eller rättare sagt jag vet att det är så. I mitt jobb som utbildare inom vad jag kallar business behavior träffar jag många som lider av den skadliga stress som uppstår av de respektlösa beteenden som de utsätts för. De organisationer som jag hjälper att ringa in och börja praktisera ett gott affärsmässigt uppförande vittnar om klara positiva reaktioner hos medarbetarna. Förutom den värdefulla hälsovinsten påverkar detta förstås även lönsamheten i en positiv riktning. Ditt företag agerar som en mer attraktiv arbetsgivare som nya medarbetare också vill söka sig till.

Vilket råd skulle du ge Sveriges chefer gällande kommunikation nu under Covid-19?

Hela situationen som vi alla ingår i just nu får ju oss att inse hur snabbt saker och ting kan förändras.

Jag tänker att nu är det verkligen läge att tänka till kring den egna verksamheten och agera med både omdöme och ödmjukhet när det gäller kommunikationen. Jag brukar säga att ”tydlighet ger trygghet”.

Att vi kommunicerar med tydlighet är alltid viktigt för att vi ska nå fram med våra budskap. I kristider är det helt avgörande. Lugn, transparens och beslutsamhet är fortsatt attraktiva egenskaper hos Sveriges chefer.

Finns det något särskilt man bör tänka extra mycket på avseende vett och etikett när vi som nu sitter i många digitala möten?

Ja, det gör det absolut! Allt räknas när det gäller hur vi bemöter varandra, och självklart gäller det även i våra digitala möten. Det handlar till exempel om välkomnandet och inkluderingen av samtliga deltagare, en fördelning av ordet och att se till att ha en fungerande teknik. Men även utseendet på den miljö som det digital mötet genomförs i och att placera kameran i rätt läge. Det här är så viktigt att jag själv nu även har lanserat en digital inspirationskurs för alla som jobbar på distans!

Vad gör du själv för att få balans och återhämtning i vardagen?

Min egen bästa återhämtning får jag i naturen. Jag går, springer och tar mig också tid att stanna upp och notera det vackra som vi alla omgärdas av. Naturen är min ”religion”!

 

Här kan du läsa mer om Annmarie Palm och Relationista.

Här kan du lsa mer om Bonzuns stressprogram.

[addtoany]