5 frågor till en företagare, VD och ledarskapstränare

Drömmer du om en organisation med lyhörda chefer, självgående medarbetare och en kultur präglad av öppenhet och tillit? Då bör du ha koll på Karin Tenelius och Tuff Ledarskapsträning, som menar att först när varje medarbetare vågar och vill komma fram med sina idéer som en kreativ och resultatgivande arbetskultur skapas. Förutom att vara företagare, VD och ledarskapstränare är Karin författare till handboken och bästsäljaren Arbetsmarknadscoaching och nyligen utkomna boken ”Mooseheads on the table - stories about self-managing organisations from Sweden.” Bonzun har träffat Karin för att ställa 5 frågor, en intervjuserie där Bonzun intervjuar människor från olika branscher kopplat till hälsa, arbete och stressrelaterade fenomen.

Kärnan i Tuffs verksamhet handlar om att skapa självstyrande team och mindre hierarki på arbetsplatser; varför är det viktigt?

Det har visat sig att för att frigöra ansvarstagande och engagemang – dvs det som är källan till lönsamhet i personalintensiva verksamheter – så behöver man ge bort befogenheter och mandat. Medarbetare idag är välutbildade och innovativa, med självstyrande team tar man deras kompetens i anspråk fullt ut. På köpet får man låg personalomsättning, lägre sjukfrånvaro, fler jobbansökningar, högre servicekvalitet.

Vad är självledarskap för dig?

Tyvärr har begreppet blivit förvirrande då det både används i betydelsen personlig effektivitet hos medarbetare och som synonym till självstyrande medarbetare. Därför försöker jag undvika det ordet. I självstyrande team behöver ledarskap utvecklas hos alla, d v s alla behöver ha helhetssyn och utveckla ett mentalt ägarskap för verksamheten och agera i linje med det.

Vilka verktyg tycker du är viktigast för att få till en kultur som stimulerar självledarskap?

Tveklöst en utvecklad feedbackkultur där feedback ses som en tillgång och inte som kritik. Kulturen behöver präglas av öppenhet, trygghet och rak och ärlig kommunikation. Något som det mod, starkt åtagande och tålamod att åstadkomma – för alla inblandade.

Ni träffar många olika typer av verksamheter; vilka är dina erfarenhet av hur ledarskap och stress är kopplade till varandra?

Ju mindre man kan påverka desto mer pressad och stressad blir man. Press från andra, andras målstyrning skapar stresstryck. Ledarskap som innebär att man är involverad i besluten och målsättningarna och får leda sig själv motverkar stress. Men om man går långt med självstyre behöver man vara observant så att medarbetare inte får ansvar väldigt långt över sin förmåga, det kan också bli en källa till stress. Och att ansvaret fördelas jämnt i teamet är viktigt så att det inte blir obalans och någon individ får för mycket på sina axlar.

Entreprenör och fulltecknad almanacka; hur gör du för att inte stressa och hinna med återhämtning?

Ser till att verksamheten inte står och faller med mig, och att jag inte behövs för dess överlevnad. En fråga som jag ständigt frågar mig är ”Vem kan göra det här?”.  Det skadar inte med ett visst mått av lättja för att bli bra på att ge bort ansvar och befogenhet.

Här kan du läsa mer om Karin Tenelius och eller komma i kontakt med Tuff ledarskapsträning

Läs mer om Bonzuns erbjudanden just nu.

[addtoany]