Svenska forskare lanserar ny effektiv metod mot stress och psykisk ohälsa

Stressrelaterad ohälsa har blivit vår tids folksjukdom. De senaste två åren har antalet stressrelaterade sjukskrivningar ökat med 73 procent enligt Försäkringskassan, samtidigt som både regering och arbetsgivare efterlyser effektiva verktyg att hejda utvecklingen. I samarbete med forskare från Karolinska institutet lanserar nu Bonzun AB en banbrytande digital tjänst som gör det möjligt att effektivt och långsiktigt förebygga stress - både på och utanför arbetet.

Stress är idag den vanligaste orsaken till sjukskrivning. Särskilt oroande är att allt fler unga och i övrigt friska människor drabbas. Stress är ett problem som drabbar kvinnor hårdare: bland sjukskrivningar generellt är två av tre sjukskrivna kvinnor. Och enligt en Sifo-undersökning (publicerad i Amelia) nyligen upplever var fjärde kvinna en ”hög stressnivå”.

Den ökande psykiska ohälsan orsakar inte bara stort mänskligt lidande utan även galopperande samhällskostnader. OECD uppskattar svenska samhällets kostnader för psykisk ohälsa till över 70 miljarder kronor om året i förlorade arbetsinsatser och utgifter för vård och omsorg, enligt en rapport från 2013. Och enligt Försäkringskassan har diagnoser kopplade till psykisk ohälsa den högsta direkta kostnaden (före livsstilssjukdomar och cancer). Och kostnaderna fortsätter att skjuta i höjden.

Samtidigt efterlyser myndigheter och arbetsgivare effektiva verktyg att långsiktigt förebygga .

Nu lanserar Bonzun AB tillsammans med ledande forskare och experter från bland annat Karolinska Institutetstressprogrammet”: en interaktiv digital tjänst som är utformad enligt de senaste forskningsresultaten inom stressforskning och internetbehandling. Programmet är framtaget för att varaktigt förebygga stress och minska sjukskrivningarna.

En av vår tids största utmaningar är den kraftiga ökningen av psykisk ohälsa, vilket får dramatiska konsekvenser både på individ- och samhällsnivå. Med vår nya digitala tjänst kan vi hjälpa många människor i ett tidigt skede och på så sätt förebygga stress både bland privatpersoner och på företag. Med Bonzuns stressprogram får exempelvis arbetsgivare ett helt nytt verktyg för att enkelt och effektivt förebygga stressrelaterade sjukdomar bland sina anställda och verka för en bra arbetsmiljö, säger Erik Lissner, vd på Bonzun.

Bonzuns stressprogram bygger på flera års svensk och internationell forskning på Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet där forskare och experter har valt ut de metoder och övningar som har bäst effekt och resultat, och omsatt dem till ett användarvänligt webbaserat program.

Stressprogrammet är banbrytande men det unika är inte kunskapen i sig. Böcker om stress finns överallt. För att skapa bestående beteendeförändringar har vi istället gjort ett urval av beprövat effektiva övningar, gjort dem interaktiva och skapat ett program som optimerar inlärning, tidsåtgång och effektivitet. Användaren vägleds genom programmet och får formulera en egen, individuell strategi samt träna på just de verktyg som minskar den egna vardagsstressen, säger Anders Tengström, Forskningschef på Bonzun samt forskare och docent på Karolinska Institutet.

För mer information, vänligen besök: papilly.test

[addtoany]