13 miljoner kronor – kostnaden för att en chef går in i väggen

Går det att spara miljontals kronor på att se till att medarbetarna inte går in i väggen? Ja, det är möjligt menar hälsostrategen Johan Rudborg, som vet av egen erfarenhet hur mycket det kostar när en chef i hög position går in i väggen – 13 miljoner kronor blev notan.

För snart 20 år sedan jobbade Johan som toppchef på företag som AlfaLaval och ABB. Han flängde jorden runt för att nå företagets högt uppställda mål. Det slutade med en kraschlandning och besök på psykakuten. Idag jobbar Johan som konsult och hälsostrateg med fokus på att visa företag hur man kan tjäna stora pengar på att inte låta sina anställda gå in i väggen. Vi på Bonzun har fått en exklusiv intervju med Johan där han berättar om sina erfarenheter och hur företag kan jobba för att motarbeta negativ stress, vilket kan innebära stora kostnadsbesparingar.

Hur kommer det sig att du blev specialiserad på negativ stress?
Det är på grund av min egen erfarenhet av att gå in i väggen. Mitt fall var av den klassiska varianten. Jag jobbade alldeles för mycket och av fel orsaker. Detta i kombination med att jag var nygift, just blivit pappa till en dotter och köpt ett nytt hus blev för mycket. Det året tog jag långsemester på fem veckor men jag hann bara jobba tre dagar efter semestern. Kroppen sa nej och vägrade gå upp ur sängen så jag blev sjukskriven.

Men redan fem år innan jag gick in i väggen så fanns varningssignalerna där. Jag bokade färre kundmöten, min försäljning var sämre och jag slöt mig i en bubbla. När jag sedan räknade på hur mycket detta hade kostat företaget så slutade notan på 13 miljoner kr och det var innan jag blev sjukskriven. Hade företaget upptäckt att jag var på väg in i väggen i tid så hade både bolaget och jag vunnit på det.

Vilka symptom får man när man är på väg in i väggen?
Symptomen är olika för alla människor. I mitt eget fall så var det andra som såg symptomen innan jag märkte något. En nära kollega sa till mig, ”Det där har jag väntat på länge”. Det var förstås inte bra. Men signalerna för att någon är på väg in i väggen kan vara att deras beteende förändras. Deras minne blir sämre. De glömmer saker. De gör inte det de ska göra. Projekt tappar fart. De kan bli irriterade över småsaker och kan brusa upp i situationer där någon som inte är på väg in i väggen inte skulle reagera alls.

Hur kan ansvariga på företag förutse negativ stress?
Det gör man genom att ha kunskap om ohälsosam stress. Det gäller att kunna se signaler hos medarbetare och personal. Signalerna i sig är inte problemet. Problemet är att man inte har kunskap om signalerna. Så det första steget är kunskap. Nästa steg är, vad gör jag när jag ser signalerna hos kollegor, personal eller mig själv? Med andra ord: Har vi en beredskapsplan på vad vi ska göra när vi ser att stress påverkar våra medarbetare? Beredskapsplanen bör likna planen man förhoppningsvis har för droger och alkohol. Man pratar med personen och ser till att de får hjälp så snabbt som möjligt innan allt spårar ur.

Hur kan man arbeta för att förebygga negativ stress på företaget?
Det handlar mer om hur själva organisationen och kulturen på företaget är uppbyggt. Det handlar om ledarskap på alla nivåer, vilket gör det väldigt svårt eftersom vissa företag har tusentals anställda. Och det är ofta chefer som är i riskzonen och deras ledarskap påverkar naturligtvis medarbetarna. Så det handlar om kunskap om hur vi förhåller oss till arbetet inom organisationen. Är det okej att maila klockan ett på natten? Eller stänger vi butiken klockan 17.00? Hur ska vi hantera överambitiösa personer som inte kan sätta gränser för sig själva? Hela organisationen och kulturen påverkar hur de anställda förhåller sig till stress.

Vad är det som gör att man går in i väggen?
Det finns flera faktorer, men det är oftast en kombination av företagskultur och personens personlighet och situation. Det kan till exempel vara extremt stressande för vissa att ha för lite att göra. Men det kan också vara så att familjesituationen är bekymmersam eller att du helt enkelt befinner dig på fel ställe. Frågan är hur du ska hantera stressen? Har du verktyg för att ta hand om din stress? Känner du igen varningssignalerna när du blir stressad? Vet du hur du ska säga nej när det blir för mycket på ditt bord? Har du kunskap och insikt om hur du själv fungerar så klarar du stress mycket bättre. Det är lite som säkerhetsinstruktionerna på ett flygplan. Där står det, ”Sätt på dig syrgasmasken först innan du hjälper någon annan”. Det är ett bra förhållningssätt i livet. Ta hand om dig själv först. Du kan inte rädda någon annan om du själv har gått under.

Vilka fördelar finns det (förutom intäkter) med att förebygga ohälsosam stress?
Det finns flera fördelar. För det första kommer företag inte att kunna attrahera bra personal om det förekommer mycket stress på jobbet. De flesta, framförallt den yngre generationen, är intresserade av fler faktorer än bra lön. De vill jobba på ett seriöst företag, som tillåter olikheter och där man har chans att växa som människa. Attraktionskraften minskar markant om man har en dålig miljö på företaget. För det andra och som har en direkt effekt på företaget är att produktiviteten hos medarbetare minskar markant. Om till exempel personalen på kundservice inte mår bra så kommer de inte att göra ett bra jobb, vilket i många fall kommer att göra att intäkterna går ner.

Kan du ge 3 tips på att sänka stressnivån på företag?
Se till att skaffa kunskap om negativ stress och psykisk ohälsa. Var inte rädda för att prata om ämnet och se till att ha en bra beredskap för hur ni ska hantera stress på kontoret och hur ni ska hjälpa anställda som drabbas så snabbt som möjligt.

Hur hanterar du din egen stress?
Det gör jag genom att vara medveten om den. Nu känner jag mig själv på ett helt annat sätt än vad jag gjorde när jag var ung. Jag har god insikt och kunskap om stress och om hur jag reagerar. Men jag hamnar också i situationer ibland när stressen blir påtaglig. Min kropp ger mig dock signaler i ganska god tid så att jag kan hantera situationen. Dessutom jobbar jag inte heltid längre. Det har varken jag eller min fru gjort på över 20 år. Vi prioriterar annat än snygga bilar och flotta middagar.

 

[addtoany]