Try for free for 10 days

Bonzun Evolve is a research-based program in 8 steps that in a simple and clear way gives you the conditions for better self-leadership. You go through one section a week and through various concrete exercises you get tools for life.

Welcome to try

 

 

 

 

Digitalt stressprogram

Interaktivt program som stärker din förmåga att hantera stress både i arbets- och vardagslivet. Programmet går att göra med eller utan stöd av coach eller psykolog.

Föreläsning och utbildning

Kunskap ger makt att förändra. Bonzun erbjuder därför inspirerande föreläsningar och utbildningar. Vill ni lära er mer om stress eller kanske veta hur man arbetar mer hjärnsmart? Vi skräddarsyr även föreläsningar efter önskemål.

Stresshantering i grupp

Att hantera stress i en liten sluten grupp med handledning är mycket effektivt för att minska höga stressnivåer. Med gruppformatet uppstår vinsten att deltagarna kan dela sina egna erfarenheter, hjälpas åt att hitta nya strategier och lära av varandra. Utgångspunkten i kursen är det digitala programmet för självledarskap, Bonzun Evolve.

Samtalsstöd

Bonzun erbjuder stödsamtal individuellt eller i grupp. Samtalen leds av psykolog, terapeut eller coach beroende på behov.

15+

ÅRS ERFARENHET
INOM PSYKISK
OHÄLSA

Anders Tengström

Bonzun Evolve bygger på 15 år av forskning

Anders Tengström är legitimerad psykolog och docent i psykologi vid Karolinska Institutet.

Under de senaste 15 åren har Anders lett kliniskt inriktad forskning rörande psykisk ohälsa, missbruk och sociala problem bland ungdomar och vuxna.

I sin roll på Bonzun ansvarar Anders för att utveckla våra program och psykologitjänster.

Anders leder våra grupper i stresshantering samt olika former av samtalsstöd.